Activist 024 nr.72
Begijnenstraat 34, 6511 WP Nijmegen, tel 024-3238162, fax 024-3231708, assata@antenna.nl

Verschijnt driewekelijks, stuur ons je persberichten en ander interessants!! Je kan abonnee worden voor 7 euro per jaar of stort gul en onbeheerst op giro 4500861 t.n.v. Assata Info


In dit nummer vind je:

1 - protest tegen asielbeleid Verdonk
2  de RID in Nijmegen
3  Food not bombs Arnhem
4  weet wat je eet, Miliedefensie
5  bomen snoeien in de Bteuwse Bongerd
6  cabaret in het femcafe
7  Marikenstraat nietwinkeldag-actievoerders allemaal vrijgesproken
8  reis naar Baskenland
9 - kraaknieuws
10- agendaMaar we beginnen met een felicitatie!

NuNN, (nachtopvang in zelfbeheer)
Gefeliciteerd met jullie achtste verjaardag!
Keep up the good work!


1____________________PROTEST!

Ergens tussen de tijd dat dit geschreven wordt en het lezen van dit blaadje ging Nijmegen de straat op om te protesteren tegen het belachelijke asielbeleid van Verdonk. Een laatste moment demo, dus we konden ‘m drie weken geleden nog niet aankondigen. Hopelijk hadden jullie het op een andere manier gehoord, en stonden jullie ook op Plein '44 om je stem te laten horen tegen de uitsluiting van vluchtelingen, die door alweer een nieuw kabinet uitgesloten worden. En geloof die PvdA-pipo's maar niet die nu vrolijk mee protesteren. Toen zij in de regering zaten, kwam er ook al niemand meer in. Ja, tenzij je geld hebt natuurlijk, of bereid bent tijdelijk werk te doen en dan weer op te hoepelen. Wanneer houden ze verdomme ‘ns op met het uitsluiten en beseft Den Haag dat geen mens illegaal kan zijn? Van volgende demo's, protesten en andere activiteiten om het beleid van Verdonk en de haren te dwarsbomen houdt uw redactie u in de toekomst graag op de hoogte, maar je kan ook op de volgende plekken terecht:

 Voor info over de demo en toekomstige demo's: Nijmeegs Platform voor een Breed Pardon
per adres stichting Gast: 3294250,
Plutostraat 64 - 6543 WR Nijmegen

Voor  eventuele giften voor levensonderhoud voor uitgeprocedeerde asielzoekers giro 8523702 tnv Gast te Nijmegen.

  Check voor lokaal vluchtelingennieuws de nieuwe website van stichting Gast: www.stichtinggast.nl , of kijk op www.antenna.nl/vvnregionijmegen/home.htm en info@whaa.nl.
Teken tegen het beperkte pardon: www.fatsoen.vluchteling.org/ en hang de Loesjeposter voor je raam: www.loesje.nl/vluchtelingenwerk/


2________________________RID in Nijmegen

In het dossier van de strafzaak tegen de Niet-Winkeldag-actievoerders bevindt zich ook een rapport van het hoofd van de Regionale Inlichtingendienst (RID), Wim van Herwijnen. Hij stelt in dat rapport dat de RID weet hoe één van de anonieme actievoerders heet. Bij wijze van inleiding meldt hij wat de RID zoal doet. In RID-Nederlands: “in opdracht van het bevoegd gezag informatie inwinnen over feiten en omstandigheden waarvan vermoed wordt dat wanneer deze tot uitvoering worden gebracht, zij een inbreuk vormen op de maatschappelijke orde”. Hij vervolgt: “Wanneer van menselijke bronnen gebruik gemaakt wordt, zijn de personalia van hen bij de RID bekend en staan zij in het informantenregister ingeschreven”. Hij verklaart dat de RID zowel uit dergelijke menselijke bronnen, als uit open bronnen put.

Wim van Herwijnen is vanaf 2000 hoofd van de RID in de politieregio Gelderland-Zuid. Hij volgde daar de roemruchte Herman Oolbekkink op. Oolbekkink nam toen, als een soort afscheidscadeau  na decennialange trouwe RID-dienst - de leiding op zich van het CICI. Dat Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele projecten was een tijdelijke en overbodige inlichtingendienst, die zich richtte op bepaalde groepen milieuactivisten. Van Herwijnen was in 2000 niet nieuw bij de politie. De van oorsprong Rotterdammer is namelijk in september 1969 bij het korps, toen nog de gemeentepolitie Nijmegen, aangesteld. Vanaf eind jaren tachtig is Wim (56) werkzaam geweest bij de afdeling voorlichting van het korps, vanaf midden jaren negentig was hij chef op die afdeling voor het District Stad Nijmegen. Van Herwijnen zou overigens eerder, voor zijn PR-carrière, al voor de inlichtingendienst gewerkt hebben. Bij zijn aantreden als chef zou hij om te beginnen de bezem hebben gehaald door de bergen overbodige informatie, die onder leiding van zijn voorganger Oolbekkink waren verzameld.

De RID in Nijmegen is relatief (naar regio- en korps-grootte) de grootste van Nederland. Iedere RID kent twee taken: informatievergaring in het kader van de (regionale) openbare orde én werkzaamheden verrichten ten behoeve van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD, opvolger van de BVD). Die laatste dient, kort gezegd, de staatsveiligheid te garanderen en doet onder meer onderzoek naar gewelddadig activisme.
Het openbare orde-werk gebeurt onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Het betreft een politietaak. Het AIVD-werk wordt onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken verricht. Als AIVD-er hebben de RID-medewerkers andere (verdergaande) bevoegdheden dan als politiemens. Als politiemens daarentegen beschikt de RID-er over opsporingsbevoegdheid en kan hij/zij bijvoorbeeld een vuurwapen dragen. Dat is voor een AIVD-er weer niet weggelegd.

Als je meer wilt weten over het werk van de RID, AIVD of een andere inlichtingendienst neem dan contact op met het Onderzoeksbureau inlichtingen- en veiligheidsdiensten (OBIV). Dat kan ook als je zelf met een inlichtingendienst in aanraking bent geweest of dat nog komt. We kunnen dan samen kijken wat er mee te doen: publiciteit zoeken, een klacht indienen, zaken verder uit zoeken, of juist niet. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen die al (geruime tijd) voor een dienst werken, maar meer informatie willen of met hun werk willen stoppen. Je zult niet de eerste zijn die zijn/haar verhaal bekend maakt en op zo'n manier een punt achter zijn/haar inlichtingencarrière kan zetten. Het is prettiger zelf met je verhaal te komen, dan plotseling door anderen op je “werk” aangesproken te worden. Je kunt ons schrijven, mailen of (iets lastiger misschien) aanspreken. Je hoeft daarvoor niet in Nijmegen te wonen en ook niet persé activist(e) te zijn.

Als je je eerst eens in wil lezen dan kan dat. In het boek Operatie Homerus, spioneren voor de BVD (Breda, uitgeverij Papieren Tijger, ISBN 90-6728-100-X) wordt een uitgebreide reconstructie gegeven van de handel en wandel van een voormalig BVD-agent, Cees Van Lieshout. Ook andere (Nijmeegse) BVD-agenten komen in het boek aan bod. Deze agenten zijn allen door de dienst aangezochte burgers. De Nederlandse geheime dienst infiltreert over het algemeen niet zelf, maar laat dat over aan betaalde burgers. Als je wat meer wilt lezen, over hoe een AIVD-benadering heden ten dage in zijn werk gaat, dan verwijzen we je naar: http://squat.net/nijmegen/bvd/ .

 Onderzoeksbureau inlichtingen- en veiligheidsdiensten (OBIV)
postbus 1501, 6501 BM NIJMEGEN, email: obiv@dds.nl

3________________________Food not Bombs Arnhem

Het gaat goed met Food Not Bombs Arnhem. Na al bijna drie jaar lang gratis eten te hebben uitgedeeld in het centrum van Arnhem, vindt de actie nog altijd plaats. Niet altijd zonder slag of stoot. Gedurende een half jaar konden we niet goed de motivatie vinden om iedere maand weer een nieuwe actie te organiseren. Er werd af en toe gekookt voor demonstraties of benefieten, soms na vraag, soms naar ons eigen initiatief. Food Not Bombs zocht oa. aansluiting bij groepen die bezig waren met de oorlog in Irak, vluchtelingenhulp en dierenrechten. Toch groeide de groep niet.
Met een paar enthousiaste mensen zijn we toen maar weer om de tafel gaan zitten, en hebben met elkaar besloten weer op regelmatige basis actie te gaan voeren tegen de overconsumptie in de maatschappij. Meer en meer mensen in de arnhemse kraakbeweging zagen de decadentie recht in de ogen door in supermarkt containers te duiken. De ongelofelijk grote hoeveelheden voedsel die daaruit te voorschijn komen, laten zien hoe waanzinnig veel nutteloos wordt weggegooid. Dus iedere maand maar weer langs verschillende Turkse, Marokkaanse en Iraanse winkeliers. Die ons het eten schonken, in tegenstelling tot Nederlandse winkeliers die het algemene bedrijfsprotocol belangrijker vinden dan hergebruik.
Kraakeetcafe Krakkemik aan de Velperweg gaf nog een extra impuls door iedere week een vegetarische maaltijd te serveren, en zo een ontmoetingsplek te creeeren voor verschillende mensen. Maar door ook op wekelijke basis eten te gaan verzamelen voor het eetcafe en mee te helpen met Food Not Bombs. We gebruiken elkaars branders, eetgerei en selecteren samen het eten. Ook horen opeens meer mensen van ons bestaan. De nieuwe kraakkroeg op de Rijnkade 'Zwerfzicht' is nog zo'n ontmoetingsplek (maar heeft ondertussen een kortgeding aan haar broek...) Door zulke initiatiefen krijgt de Arnhemse kraakscene een betere samenwerking en leren we elkaar een beetje beter kennen. Daarnaast hebben we besloten om wat meer met andere politiek gerichte groepen te communiceren. Informatie wordt nu bijv. naar milieudefensie, vredesplatform en jongerenafdelingen van GroenLinks en SP gestuurd. Daarnaast zijn we begonnen met het organiseren van maandelijkse politieke infoavonden in Kultuurhuis Bosch. Natuurlijk was Food Not Bombs het thema van de eerste infoavond, met sprekers en video. Door een kraakalarm was het niet zo druk, maar evengoed waren er nieuwe mensen die graag mee willen komen helpen. De volgende infoavonden hebben als thema: Dierenrechten en de Infotour van het Autonoom Centrum Amsterdam over de Palestina - Israel kwestie. Deze worden telkens de tweede woensdag van de maand gegeven om 20:00 uur 's avonds.
Oh, niet te vergeten De Gelderlander is op bezoek geweest, en is een dag met ons op stap geweest, eten ophalen en sorteren. Ze publiceerden vervolgens een heel positief artikel met foto op maandag 2 februari. Eigenlijk moeten we nog aankondigingen gaan sturen naar de lokale pulpkrantjes, en ze af en toe eens uit nodigen aanwezig te zijn.
Wat valt er nog meer te zeggen dan dat we in de toekomst misschien eens op bezoek willen gaan bij andere Food Not Bombs groepen, en ze te helpen met hun acties. En natuurlijk mogen jullie ook bij ons komen helpen. Wij halen de laatste vrijdagmiddag van de maand eten op. Zaterdagochtend 10:00h beginnen we met koken in Casa de Pauw aan de Oude Velperweg, een voormalig gekraakt, nu in eigenbeheer, klooster. Dan lopen/fietsen we om even voor 13:00h naar het Land van de Markt, in het centrum van Arnhem. Daar delen we flyers en eten uit tot ongeveer 16:00h, afhankelijk van het weer. Als het vreselijk slecht weer is duiken we onder het afdak naast de bibliotheek. En dan weer met een paar mensen afwassen in de Casa....

 fnb_arnhem@hotmail.com
0624942164 www.foodnotbombs.nl
Voor info-avonden www.kultuurhuisbosch.nl

4_______________________Weet wat je eet II

n de vorige editie van de Activist 024 kondigden we een actie aan om de testgegevens van de Keuringsdienst van Waren openbaar te krijgen, als middel tegen het gifgebruik in de landbouw. Milieudefensie, Natuur en Milieu en Goede Waar & Co doen daarvoor een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Op zaterdag 28 februari gaat Milieudefensie in Nijmegen vanuit een kleine informatiekraam mensen vragen mee te doen aan de Wob-procedure; ze kunnen daarvoor een kaart ondertekenen.
De actie vindt plaats van 13.00-16.00 bij de Albert Heijn-vestiging aan de Daalseweg in Nijmegen-oost. Deelnemers zijn welkom.

  www.weetwatjeeet.nl .

5________________________MTC

Er is voorlopig reden genoeg om de Betuwse Bongerd (de appelboomgaard op een stukje terrein waar het MTC zou komen) nog even in bezit te houden. Het afblazen van het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij Valburg meer dan een jaar geleden was een fantastische beloning voor het jarenlange verzet tegen dit grootschalig bedrijventerrein. Het gebied tussen Slijk-Ewijk, Valburg, Elst en Oosterhout is echter nog steeds bedreigd. Doortrekking van de A73 met een brug over de Waal naar de A15 is in studie. Er ligt een ruimteclaim van maximaal zo'n 120 hectare voor een regionaal bedrijventerrein in 'de A15-zone'. En twee weken terug kwamen berichten naar buiten over een Rail Service Centrum, aansluitend bij het Container Uitwisselpunt (CUP) langs de Betuweroute, in het oorspronkelijke MTC-plangebied. Bezit van een boomgaard brengt ook (leuk) werk met zich mee. Wie nog wil meedoen met het snoeien is welkom op de zaterdagen 21 februari en 6 maart, steeds van 10.00 - 16.0 uur. Graag vantevoren even opgeven.

 nijmegen@milieudefensie.nl
www.nijmegen.milieudefensie.nl .


6________________________FEM-Cabaret

Woensdag in het Femcafe: cabaret! Voor iedereen (dus ook mannen!) die zin hebben in een gulle lach vertoont cabaretheldin Kristel Zweers een voorstelling. Na de voorstelling, die overigens gratis is, is er nog alle gelegenheid om met elkaar de grapjes door te nemen of zomaar wat te kletsen. Feminisme: leuker kunnen we het niet maken…

 Deur open:19.30, aanvang 20 uur

 Femcafe Nijmegen
Van Broeckhuysenstraat 46
iedere 4e woensdag van de maand
Voor vragen, tips en aanmelding op de mailinglist:
femcafe_nijmegen@hotmail.com

7________________________Marikenstraat

Op 4 februari diende de zaak van de Marikenstraat in het gerechtshof in Arnhem. Elf mensen die waren opgepakt tijdens Internationale Niet-Winkeldag (zie de vorige activisten) moesten op die dag voorkomen. Nadat eerder al de bestuursrechter en de vreemdelingenrechter het bewuste politieoptreden kraakten, oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de verdachten niets van de tenlastelegging kon worden aangewreven. Openlijke geweldpleging, vernieling en lokaalvredebreuk werd niet bewezen geacht. Vrijspraak volgde. De aanklacht van openlijke geweldpleging was de grond waarop na het voorarrest mensen een verblijfsontzegging kregen voor het centrum (inmiddels al een paar weken door de burgemeester ingetrokken). De arrestanten hebben drie dagen onterecht in voorarrest gezeten.

 Meer info (& oude en nieuwe persberichten over deze zaak):
Werkgroep Klachten Politieoptreden
Postbus 1501, 6501 BM  NIJMEGEN
tel./faxnr.: 024  3233586

8________________________Baskische reis

In April reist er een bus af naar Baskenland. Wil je mee, lees dan hier de uitnodiging van de organisatie:
Van 4 t/m 18 april 2004 willen we met een bus (Eigengereid uit Nijmegen) met 24 activisten uit Nederland een uitwisselingsreis naar politiek actieve jongeren in Baskenland maken. In de periode dat we gaan is er een internationaal jongerenfestival, genaamd ‘Topagunea'.
Dit politieke festival wordt sinds 1994 om het jaar georganiseerd door Baskische jongeren en daar vinden tal van politieke workshops plaats, zijn er performances en tentoonstellingen en is er veel aandacht voor internationale solidariteit. De laatste keer, in 2002, trok de ‘Topagunea' 23.000 jongeren uit heel Spanje en daarbuiten. Dit jaar vindt de ‘Topagunea' plaats in Itasondo, een klein dorpje net buiten Donostia (San Sebastian) in Baskenland.
Het doel van de reis is het leggen van nieuwe contacten of het versterken van oude. Van de ervaringen daar willen we leren, ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen. Vanuit de Nederlandse actiebeweging willen we een informatiestand draaien op dat festival, een aantal actievideo's vertonen, een expositie opzetten en workshops houden en natuurlijk praktisch de acties daar ondersteunen. We willen ons daar met verschillende vertegenwoordigers van diverse linkse (actie)groepen uit Nederland presenteren.Naast actie-excursies zal er ook aandacht zijn voor uitstapjes naar plekken die voor de geschiedenis van Baskenland belangrijk zijn.
We gaan met een legertent, die we behalve als infostand, ook als kookgelegenheid en slaapplaatsen gebruiken. Het idee is om alles zo lowbudget mogelijk te doen, maar wel kwaliteit te leveren. Ook de (financiële) drempel om met de bus mee te gaan moet zo laag mogelijk zijn.
Op 20 februari hebben we, samen met jongeren uit Baskenland, een informatieve bijeenkomst in Utrecht om mensen voor te lichten over de reis en hen enthousiast te maken om mee te gaan.
Naderhand willen we behalve een brochure ook een videoverslag maken, om activisten in Nederland te inspireren.

 Als je meewilt, kom dan op 20 februari naar Utrecht.
Groeten, Initiatiefgroep ‘Topaguna'

 info@baskinfo.org

 Baskenland Informatie Centrum
Postbus 2884, 3500 GW Utrecht, baskinfo@xs4all.nl www.baskinfo.org/

9________________________Kraaknieuws

Eerst de ontruimingen dan maar? De Kraayenhoff is inmiddels verlaten en staat vooralsnog weer leeg.
Ook de Openbare Orde aan de Tweede Walstraat staat weer leeg. Wegens een ‘misverstand' als we de Gelderse media en de politie mogen geloven. Beiden konden niet genoeg opmerken, dat de politie toch echt niet van plan was geweest het pand te ontruimen.

Maar er is ook goed nieuws te vermelden. Al een tijdje is het oude arbeidsburo gekraakt en vlak bij Overal aan de Bredestraat is een uiterst pittoresk, zij het ietwat vochtig boerderijtje met schuur aan het woningbestand toegevoegd.

uit Elst ontvaingen we de volgende bijdrage:

ELST-HRDCR
hoihoi
hier eventjes wat nieuws uit elst,
we hebben elke vrijdag vanaf 21:00 in de rijzenburght de krotbar (kraakkroeg dus). Afgelopen week was erg gezellig met zo'n 35 bezoekers dus kom ook eens een keer kijken zou ik zo zeggen, je kan altijd blijven pitten en de biertjes zijn goedkoop.
het adres is rijzenburucht, rijksweg noord 86 in elst (das 800 meter van station elst af...)
 
groetjes van het elstse chaos front

Tja en wat was er nog meer... helaas is mijn Activist collega verdwenen en ik weet het niet precies. Beloofd: volgende Activist extra veel kraaknieuws!

10________________________Agenda

do 19 feb
(live) film LIVE CINEMA met Telco Systems open 21.30 entree 4 euro
Toonzaal EXTRAPOOL
Tweede Walstraat 5 6511 LN Nijmegen ,  3888234 FAX 024 3601811
info@extrapool.nl www.extrapool.nl

woe 25 feb
Daddy Longleg (punk/hc band, berlijn)Alliance (punk, münster) De voetjes van de vloer met Daddy Longleg, snelle punk uit munster. Heel in de verte doen ze aan Greenday denken. Met prachtige titels als "middle toe" . Break a leg boys!
Alliance: mooie combinatie van rauwe hardcore en punk uit berlijn. Niet te verwarren met Aliens uit Polen. Voor wie dat toch doet zijn nummers als "identity shift" en "the great identity sale" bedoeld..
open: 21.30 uur - aanvang: 22.00 uur - entree: 2,50 euro In Kraakkroeg de Onderbroek, tweede Walstraat 19

do 26-02
INSTANT MUSIC met Cesar Villavicencio/ Hilary /Jeffery/ Maurice Horsthuis/ Nina Hitz open 21.30 entree 4 euro. In Extrapool

zat 28 februari  
Just*us (punk/hardcore, Apeldoorn) Nuestro Derechos (thrashcore, Utrecht)
Just*Us heeft sinds de zomer van 2003 een herstart gemaakt heeft dankzij de komst van een nieuwe bassist. De muziekstyle is een mengsel van streetpunk en hardcore. Naast enkele covers, spelen ze vooral eigen nummers.
Nuestros Derechos haalt haar muzikale inspiratie zowel uit hardcore/punk als uit (thrash)metal. Dit resulteert in een ouderwetse recht-toe-recht-aan portie beuken. Geen trends als nu-metal of emo-core, geen geïntegreerd portie rap of ellenlange gitaarsolo's, maar een crossover zoals in de jaren '80 toen punk en metal elkaar voor het eerst ontmoetten.
open: 21.30 uur - aanvang: 22.00 uur - entree: 2,50 euro in Kraakkroeg de Onderbroek

za 28-02 concert BROMBRON, Kodi en Pausa open 21.30 ovbentree 4 euro ovb, in Extrapool

woe 10 maart
(info-avond) Food not Bombs spreekt over: Palestina - Israel conflict
aanvang: 20:00 entree: gratis. In Bosch, Apeldoornsestraat 4 te Arnhem

do 18-03 (live) film LIVE CINEMA met De Vierde Stad door Pieter Verhees (mediaperformer): mediabewerking, programmeren software, teksten. Marcus Peters (fotograaf/tekenaar): fotografie, tekeningen, teksten. Ingrid van den Boogaard (kunstenaar/muzikant): videomateriaal, geluid, muziek, teksten. open 21.30 entree 4 euro, in de extrapool natuurlijk!